Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie
http://sp354warszawa.superszkolna.pl

06 stycznia 2014 20:36 | Kącik logopedyczny

Jak pomóc dziecku w trudnej nauce mówienia, czyli o wczesnej stymulacji rozwoju mowy

Bez wątpienia środowisko rodzinne jest naturalnym stymulatorem rozwoju mowy dziecka. Dla większości dzieci rodzice są tymi, którzy pierwsi do nich mówią, uczą je poznawać świat i z nim się komunikować. Aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo konieczna jest stymulacja odpowiednia dla wieku dziecka. Pomocne są tu różnego rodzaju zabawy, czynności, również te wykonywane na codzień.
Oto różne rodzaje stymulacji odpowiednie dla właściwego okresu rozwoju mowy dziecka.

OKRES MELODII
0-3 miesiące

3-6 miesięcy

6-9 miesięcy

9-12 miesięcy

OKRES WYRAZU
12-18 miesięcy

18-24 miesięcy

OKRES ZDANIA
2 lata

3 lata

OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECKA
4 lata

5 lat

6 lat

7 lat

W następnym artykule podam konkretniejszy opis zabaw wspierających rozwój mowy dla dzieci wczesnoszkolnych.


Opracowanie: Agnieszka Kun
logopeda