Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie
http://sp354warszawa.superszkolna.pl

21 lutego 2018 21:24 | Ogłoszenia

Dzień otwarty

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 354 im. Adama Asnyka, ul. Otwocka 3.

 

NAJLEPSZA SZKOŁA DLA TWOJEGO DZIECKA!

 

TU ODKRYJESZ SIEBIE I SWOJE MOCNE STRONY, BO JE MASZ!

 

Szczegóły przekażemy podczas dnia otwartego, na który serdecznie Państwa zapraszamy 25 lutego 2018 r. (niedziela) od godz. 12:45 w budynku szkoły przy ul. Otwockiej 3. Wszyscy goście będą mogli zobaczyć naszą szkołę, obejrzeć zaplecze edukacyjne, poznać nauczycieli i wychowawców oraz zapoznać się z zasadami rekrutacji.

 

W roku szkolnym 2018/2019:

 

* planujemy utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych: jednego oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego oraz jednego oddziału przedszkolnego integracyjnego dla dzieci sześcioletnich,

* planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych: jednej klasy ogólnodostępnej i jednej klasy integracyjnej.

 

Nasze plany mogą jednak ulegać zmianie w zależności od liczby zapisanych dzieci.

 

Sale oddziałów przedszkolnych to nowe, wyremontowane w 2016 roku, przestronne i kolorowe pomieszczenia, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, tablice edukacyjne, szafki dla każdego dziecka, kącik do zabawy i odpoczynku, komputer z dostępem do Internetu i rzutnik multimedialny. Wejście do sal znajduje się tuż obok placu zabaw, dzieci mają swoją szatnię i toalety. W estetycznym i przyjaznym otoczeniu dzieci chętnie będą spędzać czas, a nauka stanie się przyjemnością. 

 

Szkoła pod patronatem artystycznym TEATRU RAMPA na Targówku.

Szkoła objęta jest patronatem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.

Współpracujemy z Polsko - Niemiecką Szkołą Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie.

Prowadzimy zajęcia sportowe z piłki nożnej przy współpracy Klubu Piłkarskiego BŁYSKAWICA.

 

Obwód szkoły podstawowej obejmuje następujące ulice (oddziały przedszkolne nie podlegają rejonizacji):

Od przecięcia osi ul. Radzymińskiej z granicą dzielnicy Praga-Północ, granicą dzielnicy wzdłuż ul. Naczelnikowskiej do przecięcia granic dzielnicy Targówek, dzielnicy Praga-Południe i dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż granicy dzielnicy Praga-Północ do przecięcia przedłużenia osi ul. Wojnickiej z granicą dzielnicy Praga-Północ, od przecięcia przedłużenia osi ul. Wojnickiej z granicą dzielnicy Praga-Północ, wzdłuż osi ul. Wojnickiej do przecięcia z osią ul. Kawęczyńskiej, wzdłuż osi ul. Kawęczyńskiej do punktu przecięcia drogi osiedlowej między budynkami ul. Siedlecka 12/14a, a ul. Siedlecką 16/24 do osi ul. Siedleckiej wzdłuż osi ul. Siedleckiej, wzdłuż drogi osiedlowej między budynkami ul. Łochowska 18, ul. Łochowska 17 ul. Wołomińska 24, a budynkiem ul. Siedlecka 1/15, wzdłuż prostej do osi ul. Radzymińskiej między budynkiem ul. Łomżyńska 6, a budynkiem ul. Wołomińska 19, wzdłuż osi ul. Radzymińskiej do przecięcia z granicą dzielnicy Praga-Północ.

 

Zapraszamy również dzieci mieszkające poza obwodem szkoły, które będą mogły uczyć się w naszej szkole jeżeli będą wolne miejsca.

 

Na terenie szkoły znajdują się nowocześnie wyposażone, kolorowe klasy szkoły podstawowej, 2 sale oddziałów przedszkolnych, świetlica szkolna oraz stołówka, gdzie uczniowie spożywają drugie śniadanie i obiad. Sale oddziałów przedszkolnych posiadają osobne wejście, szatnię i łazienkę. Dzieci mogą korzystać z dwóch sal rekreacyjnych do zabaw ruchowych oraz bezpiecznego i przystosowanego dla najmłodszych uczniów placu zabaw. Wnętrze budynku zostało przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

 

Sale lekcyjne i sale świetlicy to pomieszczenia przestronne, wyposażone w pomoce dydaktyczne, tablice edukacyjne, szafki dla każdego ucznia, kąciki do zabawy i odpoczynku, komputery z dostępem do Internetu i rzutniki multimedialne.

 

W naszej szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę od godz. 6.30 do godz. 17.30. W ramach zajęć pozalekcyjnych dzieci mogą rozwijać swoje zdolności poprzez udział w zajęciach umuzykalniających, sportowych i językowych. Dodatkowym atutem będzie nauka drugiego języka obcego, w naszej szkole jest to język  niemieckiego. Uczniowie chętnie uczestniczą w organizowanych uroczystościach, zabawach okolicznościowych, przedstawieniach i spotkaniach integracyjnych. Uczniowie potrzebujący wsparcia specjalisty mogą korzystać z zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych.

 

Po zajęciach dzieci uczęszczają do świetlicy. Mają czas na odpoczynek i wspólną zabawę. Mogą odrobić lekcje i brać udział w rożnego rodzaju zajęciach artystycznych, plastycznych, muzycznych i profilaktycznych. Dzieci spędzają czas w sposób twórczy i ciekawy.

 

Kadrę naszej szkoły stanowią doświadczeni nauczyciele i wychowawcy, którzy rozwijają w uczniach postawę otwartości i wrażliwości, rozbudzają naturalną u dzieci ciekawość poznawczą, a przede wszystkim wykazują dbałość o rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny uczniów. Korzystają z nowoczesnych, dobrze opracowanych i ciekawych programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych, które urozmaicają zajęcia i pozwalają realizować cele edukacyjne w sposób efektywny. To pedagodzy, dla których pasją jest nauczanie i praca z dziećmi.

 

W naszej szkole stawiamy na wysoki poziom nauczania, wspomaganie harmonijnego rozwoju oraz zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami. Razem dbamy o rozwój dzieci oraz spójność wartości wychowawczych w domu i w szkole. Uczymy z pasją, z zaangażowaniem, nowocześnie, ale z poszanowaniem wartości i tradycji. Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym i bezpiecznym, w którym dzieci mają odpowiednie warunki, by kształtować swoją osobowość i rozwijać zdolności.

 

Nasza szkoła nigdy nie będzie edukacyjnym molochem. Planowane są najwyżej po dwie klasy na każdym poziomie, co pozwoli na zachowanie rodzinnej, pozbawionej anonimowości atmosfery, będzie to miało wpływ na podmiotowe traktowanie każdego ucznia i poczucie bezpieczeństwa. Mała rodzinna szkoła może być szkołą elitarną, miejscem, w którym odkrywamy talenty i motywujemy do twórczego oraz innowacujnego działania. Wychowujemy następne pokolenia dzieci i młodzieży w budynku szkolnym z 90-cio letnią tradycją.

 

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się 25 lutego 2018 r. (niedziela) od godz. 12:45 w budynku szkoły przy ul. Otwockiej 3.