Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie
http://sp354warszawa.superszkolna.pl

13 grudnia 2015 12:48 | Ogłoszenia

Polityka Ochrony Dzieci

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przystąpiła do programu „Chronimy Dzieci” realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje. To program profilaktyki przemocy. Chcemy lepiej chronić dzieci przed przemocą oraz uzyskać certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. By móc spełnić standardy naszym pierwszym krokiem było stworzenie wewnątrzszkolnego dokumentu: „Polityka Ochrony Dzieci", który wszedł w życie z dniem 7 grudnia 2015r. i został przedstawiony rodzicom na zebraniu. 

W naszej placówce m.in. nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, a wszyscy pracownicy uczą się, jak interweniować w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Wszyscy nasi uczniowie będą uczyć się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – zarówno w realnym świecie, jak i w Internecie oraz gdzie szukać pomocy w  sytuacjach zagrożenia. Rodzice natomiast dowiedzą się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i przekazywać mu zasady bezpieczeństwa.

Bardzo proszę aby wszyscy z Państwa którzy nie byli obecni na spotkaniu o zapoznanie się z dokumentem, który stanowi załacznik do niniejszego tekstu oraz opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej jako akt prawny obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 354 z Oddziłami Integracyjnymi w Warszawie http://zs112warszawa.bipszkola.pl/wiadomosci/2980/wiadomosc/201007/polityka_ochrony_dzieci_

                                                                                                                              Koordynator projektu:

                                                                                                                              Małgorzata Hanc

                                                                                                                              Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wszelkie pytania i sugestie dot. realizacji i przebiegu programu  proszę kierować na adres mailowy: mysiaj5j@tlen.pl