Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka w Warszawie
http://sp354warszawa.superszkolna.pl

08 kwietnia 2019 14:17 | Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Sukcesywana dostawa owoców i warzyw świeżych.

Załączniki:

BZP [578.33 KB]

specyfikacja [103.29 KB]

oświadczenie [20.68 KB]

przesłanki o wykluczeniu [23.23 KB]

wykaz wykonywanych usług [15.2 KB]

wykaz pojazdów [19.63 KB]

wzór umowy [56.95 KB]

oświadczenie w posępowaniuo udzielenie zamówienia [790 KB]

warzywa i owoc świeże [105.5 KB]

zał. nr 1 [39.48 KB]

RODO [18.25 KB]