Rys historyczny

05 września 2019 23:02 | Rys historyczny

Rys historyczny

 Gmach szkoły przy ulicy Otwockiej  został wybudowany w latach 1925–1927. Był to jeden z ośmiu pierwszych murowanych budynków szkolnych wzniesionych w Warszawie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pełni on  swą pierwotną funkcję nieprzerwanie od ok. 1927]–1928, z wyłączeniem okresu II wojny światowej. Przez kilkadziesiąt lat  na Otwockiej funkcjonowała szkoła nr 126, na początku jako powszechna, później podstawowa. Początkowo była to szkoła prywatna, utrzymywana z funduszy Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, znajdowała się w budynku przy ul. Kawęczyńskiej 41. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918, szkołę upaństwowiono i nadano jej nr 79, zmieniony w styczniu 1922 na  126. Przez pewien czas działała ona w baraku przy ul. Ząbkowskiej 43. Od 12 lutego 1928 szkołę przeniesiono do nowego gmachu przy ul. Otwockiej. Została wyposażona m.in. w pracownie: gospodarstwa domowego, robót (zajęć technicznych) z zakresu stolarstwa, ślusarstwa, introligatorstwa, zabawkarstwa i wykonywania pomocy naukowych, miała gabinet lekarski, gabinet psychologa, radiowęzeł i bibliotekę, w świetlicy wyświetlano filmy i przeźrocza. Na terenie szkoły przy Otwockiej działały  liczne organizacje społeczne, m.in. PCK, harcerstwo i kółka zainteresowań. Szkoła miała charakter nowoczesny i  eksperymentalny, często odwiedzali ją pedagodzy i uczeni z zagranicy. 17 stycznia 1932 odbyła się uroczystość nadania imienia Adama Asnyka - poety i społecznika, uczestnika powstania styczniowego.

 Wybuch II wojny światowej spowodował szereg zmian w budynku szkolnym,  na Otwockiej  urządzono szpital,  jednak ze względu na  bliskość linii kolejowych i dworców, które często bombardowano, szpital ewakuowano. Po wkroczeniu Niemców gmach został zajęty przez wojsko, a w  listopadzie 1939 urządzono w nim komisariat policji,  który działał do końca okupacji tj. 1944. Część wyposażenia i pomocy naukowych szkoły przeniesiono do budynku kurii biskupiej przy ul. Kawęczyńskiej 49, gdzie szkołom udostępniono dwa piętra. Na terenie kurii oraz Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego zorganizowano tajne nauczanie historii i geografii, były to  przedmioty zakazane przez okupanta.

 12 września 1944 szkołę zajął oddział I Armi Wojska Polskiego, a następnie, po zajęciu całej prawobrzeżnej Warszawy przez wojska radzieckie i polskie we wrześniu 1944 w gmachu miały tu swą siedzibę władze miejskie Warszawy, które po wyzwoleniu lewobrzeżnej części miasta, w 1945 przeniosły się do budynku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia w drugiej połowie lat 40. na frontowej ścianie budynku wmurowano tablicę o treści: Dom ten w latach 1944–1945 był pierwszą siedzibą warszawskich władz miejskich w Polsce Ludowej. Szkoła na Otwockiej ponownie rozpoczęła działalność we wrześniu 1945. Działały tu dwie placówki, Szkoła  Powszechna nr 126 i 192, z powodu braku nauczycieli  zorganizowano  też kursy pedagogiczne, a później liceum pedagogiczne, przeniesione w 1950 na ul. Czerniakowską. Szkoła stale rozwijała się. Działały pracownie: robót stolarskich, metalowych i szklanych, a także liczne koła zainteresowań m.in. kółko żywego słowa, prowadzone przez Witolda gawdzika, koło sportowe, fotograficzne i modelarstwa budowniczego, koło PCK, chór szkolny i  dwie drużyny harcerskie. W 1950 szkoła liczyła 470 uczniów w 13 oddziałach. W październiku 1976 , dokładnie w 60. rocznicę powstania szkoły, otrzymała ona sztandar. Wtedy też zorganizowano w placówce Izbę Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły. W latach 80. i 90. w placówce uczyło się ponad tysiąc uczniów. W 1971 w skrzydle budynku od ul. Łochowskiej rozpoczęło działalność Liceum Ekonomiczne nr 9. W 1991–1992 przeprowadzono remont tej części kompleksu. Liceum istniało do końca lat 90. W 1999 na skutek reformy szkolnictwa w budynku na Otwockiej powstało Gimnazjum nr 32, a Szkoła Podstawowa nr 126 wygasła w 2002. W dniu 11 lutego 2005 gimnazjum otrzymało imię Adama Asnyka i sztandar szkoły. W 2011 ponownie utworzono tu Szkołę Podstawową z numerem 354. Tworzyła ona wraz z gimnazjum Zespół Szkół nr 112. W drugiej dekadzie  obecnego wieku dokonano szereg remontów i modernizacji budynku, m.in. zaadaptowano poddasze, odremontowano stołówkę szkolną. Od 2012 roku na Otwockiej znajduje się siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5, przeniesiona tu z ul. Sierakowskiego.   W latach 2017-2019 w gmachu przy Otwockiej zlokalizowano też tymczasowo Szkołę Podstawową nr 30, przeniesioną tu na czas remontu budynku przy ul. Kawęczyńskiej. W roku 2019 zakończyło swoją działalność gimnazjum,  obecnie Szkoła Podstawowa nr 354 zajmuje skrzydło od Łochowskiej. W roku szkolnym 2018/19 uczyło się w niej 315 uczniów w 16 oddziałach. Zespół  budynków Otwocka 3 został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych w 2018.

 

 

Przeczytano: 82 razy. Wydrukuj|Do góry