Samorząd Uczniowski

25 marca 2018 23:30 | Samorząd Uczniowski

Wolontariat- Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro

Zarząd Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro składa podziękowania dla całej Społeczności Szkolnej SP z Oddziałami Integracyjnymi NR 354 za włączenie się w projekty ekologiczne Fundacji poprzez przeprowadzoną zbiórkę nakrętek. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych. Jak również za włączenie się w projekty ekologiczne Fundacji poprzez przeprowadzoną zbiórkę zegarków, telefonów i znaczków. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rzecz ubogich afrykańskich dzieci.

Przeczytano: 181 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: