Samorząd Uczniowski

24 lutego 2017 13:58 | Samorząd Uczniowski

Pokój zagadek

Jeszcze przed feriami Samorząd Uczniowski zorganizował w gimnazjum pokój zagadek. Pytania były różnorodne, tylko nielicznym udało się wydostać z pułapki ze słodkim poczęstunkiem. Reszta musiała przekonać nas, by ich wypuścić.....za ładny uśmiech się udało Kilkoro nauczycieli...

czytaj więcej »