Dla rodziców

 

 


 


Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:

 w poniedziałki w godz. 15.00 - 16.00, a w dniach zebrań 17:30 do 18:30

 w środy w godz. 8:00 - 9:00                                                                                              

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
ANNA ŚPIEWAK

szkoła podstawowa s. 18

  gimnazjum s. 107

  ul. Objazdowa

poniedziałek

11:30 - 14:30 /15:30 - 17:30

----------------
wtorek 11:00 - 14:30 9:30 - 11:00
środa 10:00 - 14:30 ----------------
czwartek 8:00 - 11:00 /11:45 -14:45
---------------- 
piątek 8:00 - 10:45 11:45 - 13:30

 

JADWIGA ŚLIWOWSKA          
pielęgniarka                    

AGNIESZKA KUN
logopeda


BIBLIOTEKA

poniedziałek -----------------    
wtorek

7:30 - 15:05

   
środa 7:30 - 15:05    
czwartek -----------------
   
piątek 7:30 - 15:05    

 Informacje na dobry początek roku szkolnego

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty na jej Fundusz - proponowana składka wynosi 50 zł, od lat nie ulega zmianie i jest chyba najniższa w Warszawie. Cała zebrana suma przeznaczona jest na wydatki związane z uczniami: nagrody dla wyróżnionych, organizację dyskotek, imprez szkolnych lub klasowych, zawodów sportowych. Czasami, po uzgodnieniu z Prezydium Rady Rodziców na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

Stołówka szkolna rozpocznie pracę od dnia 4 września. Cena obiadów wynosi 6 zł, śniadań - 2 zł. Obiady można wykupić u Pani intendentki, obok sekretariatu szkoły. O obiady bezpłatne należy wystąpić do OPS-u. Pomocą w załatwieniu formalności służy Pani pedagog.

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów z trudnych warunków materialnych można otrzymać u pedagogów. Po wypełnieniu zgodnie z instrukcją, należy je złożyć do Pań pedagog, najpóźniej do dnia 15 września.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznch 3 września 2018 r.
I okres roku szkolnego 2018/19
3 września 2018r. - 11 stycznia 2019 r.
Zebrania I okres

10 września 2018 r. - zebrania klasowe

8 października 2018 r.- dzień otwarty
12 listopada 2018 r. - zebrania klasowe
10 grudnia 2018 r. - info o ocenach ndst i nkl

17 stycznia 2019 r. - zebrania semestralne

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r. 
Ferie zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
II okres roku szkolnego 2018/19

14 stycznia - 21 czerwca 2019 r.

Zebrania II okres

4 marca 2019 r. - dzień otwarty

8 kwietnia 2019 r. - zebrania klasowe
13 maja 2019 r. - info o ocenach ndst i nkl

27 maja 2019 r. - informacja o proponowanych ocenach rocznych

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia  2019 r.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktycznych
30 listopada 2018 r.
Obchody 90-lecia szkoły ul. Otwocka 3

2 listopada 2018 r.

2 stycznia 2019 r.

10, 11, 12 kwietnia 2019 r. (tylko gimnazjum)

29, 30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 
Egzamin gimnazjalny  
Część humanistyczna  10 kwietnia 2019 r. 
Część matematyczno - przyrodnicza 11 kwietnia 2019 r. 
Język obcy nowożytny 12 kwietnia 2019 r. 
Dodatkowy termin egzaminu  
Część humanistyczna   
Część matematyczno - przyrodnicza  
Język obcy nowożytny  
Wystawienie ocen rocznych 7 czerwca 2019 r.
Sprawdziany na poprawę oceny
i egzaminy klasyfikacyjne
11 - 12 czerwca 2019 r. 
Rada klasyfikacyjna 12 czerwca 2019 r.
Piknik szkolny 15 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 21 czerwca 2019 r.