Dla rodziców

09 


 Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:

  • po wcześniejszym(telefonicznym) umówinieiu się w sekretariacie szkoły. 

                                                                                      

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
ANNA ŚPIEWAK

s. 18

poniedziałek

12:30 - 17:30 

wtorek 9:00 - 13:30
środa 10:00 - 13:30
czwartek 9:00 -13:30
piątek 9:00 - 13:30

 

JADWIGA ŚLIWOWSKA          
pielęgniarka                    

AGNIESZKA KUN
logopeda


BIBLIOTEKA

poniedziałek ----------------- 12:00 - 16:30   
wtorek

7:30 - 15:05

 12:00 - 16:30   
środa 7:30 - 15:05  12:00 - 16:30   
czwartek -----------------
12:00 - 16:30    
piątek 7:30 - 15:05 12:00 - 16:00   

 Informacje na dobry początek roku szkolnego

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty na jej Fundusz - proponowana składka wynosi 50 zł, od lat nie ulega zmianie i jest chyba najniższa w Warszawie. Cała zebrana suma przeznaczona jest na wydatki związane z uczniami: nagrody dla wyróżnionych, organizację dyskotek, imprez szkolnych lub klasowych, zawodów sportowych. Czasami, po uzgodnieniu z Prezydium Rady Rodziców na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych.

Stołówka szkolna rozpocznie pracę od dnia 4 września. Cena obiadów wynosi 6 zł, śniadań - 2 zł. Obiady można wykupić u Pani intendentki, obok sekretariatu szkoły. O obiady bezpłatne należy wystąpić do OPS-u. Pomocą w załatwieniu formalności służy Pani pedagog.

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów z trudnych warunków materialnych można otrzymać u pedagogów. Po wypełnieniu zgodnie z instrukcją, należy je złożyć do Pani pedagog, najpóźniej do dnia 15 września.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznch 2 września 2019 r.
I okres roku szkolnego 2018/19
2 września 2019 r. - 10 stycznia 2020 r.
Zebrania I okres

9 września 2019 r. - zebrania klasowe

7 października 2019 r. - dzień otwarty
4 listopada 2019 r. - zebrania klasowe
9 grudnia 2019 r. - informacja o zagrożeniach ocenami ndst i nkl

20 stycznia 2020 r. - zebrania semestralne

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r. 
Ferie zimowe 10 - 21 lutego 2020 r.
II okres roku szkolnego 2018/19

13 stycznia - 26 czerwca 2020 r.

Zebrania II okres

9 marca 2020 r. - dzień otwarty

6 kwietnia 2020 r. - zebrania klasowe
18 maja 2020 r. - informacja o zagrożeniach ocenami ndst i nkl

2 czerwca 2020 r. - informacja
o proponowanych ocenach rocznych

Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia  2020 r.  

Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktycznych
14 października 2019 r. - Święto Edukacji Narodowej
 

2, 3 stycznia 2020 r.


21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

 
 12 czerwca 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty
 
    język polski 21 kwietnia 2020 r. 
    matematyka 22 kwietnia 2020 r. 
    język angielski
23 kwietnia 2020 r. 
Piknik szkolny 29 maja 2020 r.
Wystawienie ocen rocznych 16 czerwca 2020 r.
Sprawdziany na poprawę oceny
i egzaminy klasyfikacyjne
17 - 18 czerwca 2020 r. 
Rada klasyfikacyjna 19 czerwca 2020 r.
   
Zakończenie zajęć dydaktycznych 26 czerwca 2020 r.